| Skupina BARTH

Zelená budoucnost - Zvyšujeme podíl energie z obnovitelných zdrojů

Na střechách budov Autocentra BARTH a.s. realizujeme fotovoltaické elektrárny 

s bateriovým úložištěm

Jdeme cestou zelené energie, a tak jsme se v nedávné době pustili do realizace dvou významných projektů fotovoltaických elektráren (FVE) na pobočkách Autocentra BARTH a.s.

První z nich se nachází v Pardubicích na Dubině, druhá na střeše budovy v Hradci Králové na ulici Brněnská. Abychom maximálně využili vyrobenou energii v době, kdy slunce nezáří, instalují se také bateriové úložiště. Zahájení realizace obou fotovoltaických elektráren proběhlo v březnu 2024 a plánované uvedení do provozu očekáváme na konci května 2024. Nezastavujeme se však jen u těchto dvou projektů. Na střeše naší budovy v Pardubicích v ulici Hradecká již provozujeme FVE od roku 2010 s výkonem 39 kWp. Další projekt fotovoltaické elektrárny je připraven i na pobočce Audi v Hradci Králové.

Tyto aktivity vedou k našemu cíli začít využívat obnovitelné zdroje energie a přispívat tak k udržitelnosti a ochraně životního prostředí.

IMG_1416
IMG_9873